ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. cikke alapján
az AROMATERAPEUTÁK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETÉNEK 
a weboldalaihoz

kapcsolódóan

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesület weboldalának használata során megadott, valamint kezelt személyes és egyéb adatok, valamint az Egyesület által üzemeltetett Facebook oldalhoz kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Weboldalak, melyre jelen tájékoztató hatálya kiterjed:

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesülete figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Név: AROMATERAPEUTÁK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE (a továbbiakban: Adatkezelő)
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 105.  8/49.
E-mail cím 1: info.amegyesulet@gmail.com
Email cím 2: ame@amegyesulet.com
Telefonszám: + 36 20 272 23 82
Honlap: https://amegyesulet.com

2. Az adatkezelő által igénybe vett további külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások

Név: EVOLUTIONET Kft.
Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 503 1929
Internetes elérhetőség: http://domain-tarhely.net/
Adattovábbítás célja: Az EVOLUTIONET Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Adatokat tároló szerver címe:  Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti “BIX” adatközpont.

Név: MAGYAR POSTA
Cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-333-7777
Internetes elérhetőség: https://www.posta.hu
Adattovábbítás célja: Postai szolgáltatás
A Magyar Posta Zrt. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának megfelelően. Ennek során a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően a tájékoztatójában közzétettek szerint kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Név: Genius Revisor Kft
Cím: H-2330 Dunaharaszti, Kócsag utca 4/C.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 36 70 609 2411
Adattovábbítás célja:  A webáruházon keresztül történő megrendelésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
A Genius Revisor Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának megfelelően. Ennek során a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően a tájékoztatójában közzétettek szerint kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Név: The Rocket Science Group LLC.
Cím: 512 Means St., Suite 404, 512 Means St., Suite 404,  Atlanta, Georgia 30318
Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 00 678-999-0141
Internetes elérhetőség: http://mailchimp.com
Adattovábbítás célja: hírlevélre feliratkozók kezelése, hírlevélküldés, a hírlevél kiküldésével összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó regisztrált tagja az Egyesült Államok és az Európai Unió között aláírt Safe Harbor Egyezménynek. (Ez alapján adatfeldolgozó jogosult a személyes adatok továbbíthatók nem európai uniós tagországban bejegyzett társaságnak. A Szolgáltató MailChimp regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg, ellenőrizhető: https://www.export.gov/safeharbor_eu. A MailChimp a kiküldött hírlevelekbe, kampányokba és az azokban található linkekbe mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát (olvasott, nem olvasott), azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az emailek kézbesítése és megnyitása, illetve a hírlevélre feliratkozó bizonyos szokásai megismerhetőek.
Adatkezelő felhívja a hírlevélre feliratkozó figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatos részletesebb információt a NAIH közleménye tartalmaz: http://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny—Safe-harbor.pdf

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

3. Hozzájárulás az adatkezeléshez

​A weboldalt használók a használat során megadott adatok (pl. sütik), valamint a kapcsolatfelvétel (kapcsolatfelvételi űrlapok, email, telefon) során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

4. Adatkezelés módja

A weboldalon keresztül beérkező adatokat a rendszer automatikusan kezeli és azt, az ame@amegyesulet.com email címre továbbítja. A telefonon keresztül megadott adatok manuális módon keresztül rögzítésre (email cím, megkeresés tárgya, név, telefonszám) és nyilvántartásra. Az email útján érkező adatok a megadott email címre érkeznek, és kerülnek a rögzítésre a webtárhelyen.

5. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az Egyesület vezető tisztségviselői és bármely más, az Egyesület által adatkezeléssel megbízott személy a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Amennyiben az adatkezelést az Egyesület nevében más végzi, az adatfeldolgozó és – ha van ilyen – adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az Egyesület nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról a GDPR rendeletnek megfelelően.

6. Egyes adatkezelési tevékenységek a https://amegyesulet.com weboldalhoz kapcsolódóan

Kapcsolati űrlapokon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel, űrlapon keresztül.
Érintettek köre: Az Egyesületet űrlaponok keresztül kapcsolatot felvevők.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás. A felhasználó a kapcsolat-felvételi űrlapokon (kapcsolat, képzésre jelentkezés, esetbejelentő) keresztül felveheti a kapcsolatot az Egyesülettel.
A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe, az üzenet tartalma, választólista esetén a választási lehetőségek, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozatok, esetbejelentő esetén: használt illóolaj címkén találhat magyar neve, illóolaj latin neve, felhasználás módja, alkamazás módja, higítás mértéke, kin alkamazták (nem), kor, tapasztalatok.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben (email) értesíti.

Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Hírlevélre történő feliratkozás.
Érintettek köre: Hírlevélre feliratkozók. 
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A felhasználó számára hírlevél küldése.
A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hírlevélről Ön, a hírlevél alján találhat leiratkozás linkre kattintva iratkozhat le. 

Email elérhetőségen keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Weboldalon feltüntetett email elérhetőségen keresztül történő kapcsolatfelvétel.
Érintettek köre: Elektronikus levelet (emailt) küldők.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás. A felhasználó a megadott email elérhetőségeken keresztül felveheti a kapcsolatot az Egyesülettel. Az email küldésével érintett a levélben megadott minden adatra vonatkozóan hozzájárul azok kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe, az üzenet tartalma, csatolt mellékletek, beillesztett képek.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Központi telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül.
Érintettek köre: Telefonon keresztül kapcsolatot felvevők.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A felhasználó beazonosítása, kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel. Ügyintézés kapcsán elérhetőség biztosítása.
A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, megkeresés típusa és tartalma.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A webáruház regisztrációval és megrendelés leadásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződéskötési lehetőséget kínál termékek és szolgáltatások vonatkozásában, amely termékek és szolgáltatások indokolják, hogy a szerződés létrejöttét regisztráció előzze meg. A webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött (Általános Szerződési Feltételek).
Érintettek köre: Webáruházban regisztrálók.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele során.
A kezelt adatok köre: Kötelezően kitöltendő adatok: számlázási adatok (teljes név, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószáma, e-mail cím, telefonszám; szállítási cím (kiszállítás esetén). Választhatóan kitölthető adatok: cégnév, rendelési jegyzetek.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződést köt a közzétett általános szerződési feltételek szerint.
Érintettek köre: Webáruházban fizetési kötelezettséggel járó megrendelést leadók.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: A megrendeléshez név, telefonszám, szállítási cím (kiszállítás esetén) és e-mail cím szükséges. Kötelezően kitöltendő adatok: számlázási adatok (teljes név, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószáma, e-mail cím, telefonszám; szállítási cím (kiszállítás esetén).
Választhatóan kitölthető adatok: cégnév, rendelési jegyzetek
Adatkezelés időtartama: A rendelés során megadott adatokat a regisztrációtól, illetve a legutolsó rendelés leadásától (amelyik a későbbi) számított 5. év elteltét követő naptári év július 30-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a nem jogszabályi alapon, illetve a Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Érintettek köre: Webáruházban fizetési kötelezettséggel járó megrendelést leadók.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre: A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év július 30-ig tárolja.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő kiszállítás kérése esetén a szerződést futárszolgálat közreműködése révén teljesíti, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Érintettek köre: Webáruházban fizetési kötelezettséggel járó megrendelést leadók, címzett.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre: Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év július 30-ig tárolja.

Belső szakmai tartalmakhoz kapcsolódó hozzászólás során megvalósuló adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Hozzászólások
Érintettek köre: Hozzászólást írók köre.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Adatkezelés célja: Hozzászólások kezelése, felhasználó által generált információ megjelenítése. 
A kezelt adatok köre: Az adatkezeléshez a név, e-mail cím megadása szükséges. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólásban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan, más adat azonban nem.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben (email) értesíti.

Közösségi oldalak

Adatkezelés megnevezése: Az Egyesület által működtetett közösségi platformokon keresztül “like”-olás, követés, üzenet küldése, hozzászólás írása, megosztás.
Kezelt adatok köre, adatgyűjtés ténye: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A személyes adatokon túl kezelt adat lehet a felhasználó nyilvános profilképe is. Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről a felhasználó bővebben tájékozódhat a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.
– Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
– Twitter: https://help.twitter.com/hu/rules-and-policies/twitter-rules
– Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, instagramon keresztül követ, Youtube csatornára feliratkozik.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az adatkezelés létrejötte: Egyesületünk Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest/Youtube oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással, követéssel az érintett hozzájárul.
Profilakotásra, automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.

Messenger – Üzenetküldés

A kezelt adat meghatározása, az adatkezelési folyamat leírása
A kezelt adatok köre:
az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve; neme, Messenger-azonosítója; e-mail címe, telefonszáma, a feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma.
A folyamat leírása: Az adatkezelés https://www.facebook.com/amegyesulet/ cím messenger alkalmazásán elérhető üzenetküldés gombra kattintva elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. „Ha rákoppintottál a(z) Üzenetküldés gomra, az oldal és az azt kezelő adminisztrátorok számára láthatóvá válnak a nyilvános adataid.”. A messenger elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesülete Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint az érintett egyes válaszait Külső szolgáltató: Facebook messenger platform rendszerében is rögzíti.  A beszélgetés törlésére a Messengeren belüli funkció használatával van érintettnek bármikor  lehetősége van. 
Az adatkezelés célja:  kérdés-válasz funkció biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet az érintett a konkrét funkció használatának megkezdésekor ad meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: az adatkezelésre nem kerül sor.
Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a felhasználó által a messenger felületen a beszélgetés törléséig. Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

7. Google Analytics

A Google Analytics összetevő célja, hogy elemezze a forgalmat a honlapunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között arra használja, hogy értékelje a honlapunk használatát, és hogy online jelentéseket készítsen, amelyek weboldalainkon történő tevékenységekről ad tájékoztatást.

 1. Honlapunkhoz kapcsolódóan a Google Analytics alkalmazást használjuk (weboldalunkba integrálva), amely a Google Inc. („Google”)  webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A webanalitikai szolgáltatás összegyűjti többek között az olyan adatokat a honlapon, ahonnan egy személy átkattintott (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy aloldalt, valamint a felhasználó fizikai tartózkodási helyét. A webanalitika elsősorban egy weboldal optimalizálására használható és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésének elvégzése érdekében.
 3. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookiekkal létrehozott  információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban más államokban előzőleg megrövidíti. A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.
 4. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Weboldalunk kapcsán a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 5. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. Az érintett, mint már fentebb említésre került, bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a honlapon az internetes böngésző megfelelő beállításával. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics beállítson egy cookie-t az érintett rendszerére. Ezen kívül, a Google Analytics által már használt cookie-k is bármikor törölhetők.
 6. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Google Analytics által generált adatokat, amely a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával és az ilyen jellegű információkkal van összefüggésben. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző bővítményt innen:

Ez a böngésző-bővítmény azt mondja a Google Analyticsnek egy JavaScript kódon keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törlik, formázták vagy újonnan telepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt eltávolította az érintett vagy bármely más személy, aki a hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor a böngésző bővítményeinek újratelepítését vagy újraaktiválását kell végrehajtani.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései:

A Google Analytics cookie letiltásának másik lehetséges módja, ha rákkatint a lenti (keretes rész) scriptet tartalmazó linkre. Ez a script a fentiekhez hasonlóan azt üzeni a Google Analyticsnek, hogy nem tárolhatja a személyes adatokat. Mindezt érintett böngészőjébe telepített plugin segítségétvel ellenőrizheti.

8. Egyéb rendelkezések

Az érintett köteles a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni, valamint a  megadott adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a weboldal tárhely szolgáltatója által használt szervereken tárolja (Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti “BIX” adatközpont).

10. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezelés során Önt megilleti:

 1. a tájékoztatáshoz (tájékoztatás kéréshez) való jog és a hozzáféréshez való jog
  Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban az Ön által megadott postai címre küldött levélben, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult ésszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;
 2. az adatok helyesbítéséhez való jog
  Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb az írásban Adatkezelőhöz beérkezett kérésnek 30 napon belül eleget tesz. Adatkezelő a tájékoztatást az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 3. az adatok törléséhez való jog

  Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
  Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;
  Kérését az Adatkezelő részére az 1. pontban megadott email címre írásban szükséges benyújtani. Törlési kérését Adatkezelő 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 4. az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

  Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelős jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

 5. az adathordozhatósághoz való jog
  mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
 6. a tiltakozás joga

  Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve

  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

  Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az iktatásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

11.Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

12. Adatvédelmi incidens
 1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak Az adatvédelmi incidenst az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
  Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Amennyiben az adatkezelésben adatfeldolgozó vesz részt, az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az Egyesületnek.

  A bejelentésben legalább az alábbi tényeket és körülményeket kell egyidejűleg feltüntetni:

  • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
  • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • ismertetni kell az Egyesület által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az információkat egyidejűleg közölni nem lehetséges, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az Egyesület nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a jelen Szabályzat XI/1/b)-c) pontjaiban foglalt információkat és intézkedéseket.
 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  • az Egyesület megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a jogosulatlan személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az Egyesület az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben az Egyesület még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti feltételek valamelyikének teljesülését.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Nyíregyháza, 2019.08.03.
Verziószám: v4

Verziókövetés

SZAKMAI TAGOKNAK

Szakmai tagsági tartalmak, továbbképzés, kedvezmények, kutatási anyagok.

PÁRTOLÓ TAGOKNAK

Pártoló tagi tartalmak, kedvezmények, információk, hírek

Vegyél részt Egyesületünk életében
Consectetur adipiscing elit ut elit tellus luctus

Projektek

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

Adó 1%

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

Önkéntesség

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

Adományprojektek

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

Önkénteskednél Egyesületünknél?

Egyesületünk tevékenységét önkéntesek segítségével valósítja meg. Ha szeretnél Te is önkénteskedni és szívesen részt vennél programjainkban, jelentkezz!

Close Menu
Skip to content